četvrtak, 27. ožujka 2014.

Pozivnice i zahvalnice za vjenčanja

Pozivnice i zahvalnice

Odabir pozivnice za vjen?anje trebao bi biti brz i jednostavan. Pozivnica bi trebala biti obavijest sa podacima u koliko sati je vjen?anje i gdje, te kada zapo?inje svadbeno slavlje i u kojem restoranu.No ipak, kako se radi o našem vjen?anju koje pomno planiramo nekoliko mjeseci unaprijed i pozivnica mora izgledati lijepo i važno i govoriti nešto o nama.Upravo zato sve više mladenaca svoje pozivnice žele napraviti sami i udahnuti im dašak svoje ljubavi.
Pozivnica je inspirirana nama i našim zajedni?kim životom.Neki ?e se odlu?iti na klasi?ne pozivnice u boji koja ?e dominirati na vjen?anju, oni skloniji humoru inspiraciju ?e prona?i u nekom filmu ili stripu i prilagoditi ih sebi.A oni koji žele biti druga?iji od ostalih puno ?e istraživati kako bi imali najoriginalniju pozivnicu.
I ovdje postoje trendovi. Tako je jedno vrijeme bilo IN imati pozivnicu umotanu u povelju sa svilenom vrpcom, pa pozivnica na CD-u sa kratkim filmi?em ili pozivnica u limenci sa karikaturom para koji ?e se vjen?ati.Bilo za koju se odlu?imo moramo imati na umu da malo tko ?uva pozivnicu (uglavnom roditelji), a još manje njih ?e ju pogledati nakon vjen?anja.Ve?i dio gore napisanoga može se odnositi i na zahvalnicu.Ipak, zahvalnica ima nešto ve?u važnost od pozivnice i nju ?e gosti na vjen?anju ?uvati kao uspomenu i pokazivati drugima.Odabir fotografije koja ?e se na?i na zahvalnici individualan je i naj?eš?e ju odabiru mlade u dogovoru sa svojim odabranicima kojima je uglavnom svejedno.

Nema komentara:

Objavi komentar